Home » News & Events» Tin khuyến mại

Tin khuyến mại

Săn “BÁNH VÀNG” cùng BELGI
Hằng ngày, trong quá trình vận động và làm việc chúng ta thường cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng và mất tập trung trong công việc. Hay con trẻ thường quấy khóc và chậm lớn. Một câu hỏi đặt ra tại sao lại như vậy? Nguyên nhân là do chúng ta chỉ chú trọng đến bữa chính mà quên mất bữa phụ.
  Chat with Belgi!